Forskningsprosjekt


Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?

Vitenskapelig tittel:
Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette regionale samarbeidsprosjektet innen pasientnær helsetjenesteforskning er å gi grunnlag for å forstå, forklare og utjevne geografisk og annen uberettiget variasjon i kvalitet, helsetjenestebruk og behandlingsvalg blant store pasientgrupper, med et endelig mål om et bedre og likere helsetjenestetilbud til befolkningen i nord og i landet forøvrig. Mulige forklaringsfaktorer på pasient- familie-, kommune- og helseforetaksnivå skal studeres. Fire pasientgrupper inngår i prosjektet knyttet til leddproteser, hoftebrudd, hjerteinfarkt og hjerneslag. Persondata fra Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, kliniske kvalitetsregistre, Dødsårsaksregistret og SSB kobles og danner basis for prosjektet. Helseatlasmetodikk og flernivåmodeller vil bli brukt i analysene. Prosjektet ledes fra SKDE, i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstusjoner og brukerorganisasjoner. Fire arbeidspakker, hvorav tre PhD-prosjekt inngår.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1955 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Barthold Vonen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søker finansiering gjennom forskningmidler utlyst i KlinReg-programmet til Helse Nord RHF.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsetjenesteforskning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord
14.03.2019 REK nord