Forskningsprosjekt


Observasjonsstudie på pasienter med atrieflimmer som mottar redusert dose antikoagulasjon (REATTAIN)

Vitenskapelig tittel:
Real-world Evidence for non-valvular ATrial fibrillation patients Treated with oral Anticoagulation In the Nordics (REATTAIN)

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er preget av uregelmessige sammentrekninger i hjertets forkamre og er forbundet med økt risiko for iskemisk slag. Ikke-valvulær atrieflimmer (non-valvular atrial fibrillation; NVAF) står for 70% av all atrieflimmer. Behandling med orale antikoagulantia (OAK) er forbundet med økt risiko for blødning. Vitamin K-antagonister (VKA) er velbrukte anti-koagulanter for å effektivt hindre blodpropp, men bruken må overvåkes gjennom pasientens levetid. Orale antikoagulanter uten vitamin K (NOAK) har vist seg å være effektive for å kunne forebygge blodpropp og er assosiert med lavere risiko for dødelig blødning sammenlignet med VKA og trenger ikke å overvåkes. Det overordnede målet med denne studien er å sammenligne OAK og VKA-naive pasienter som starter behandling med redusert dose rivaroksaban og andre NOAKs med OAK- og VKA-naive pasienter som initierer VKA-behandling for å beskrive risikoen for iskemisk slag/systemisk emboli, og risikoen for intrakranial blødning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1559 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 01.04.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bayer-AGForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst