Forskningsprosjekt


Underernæring som prediktor for postoperative komplikasjoner og mortalitet

Vitenskapelig tittel:
The association between undernutrition and postoperative complications following abdominal resection

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å studere forekomsten og alvorlighetsgraden av underernæring, samt sammenhengen mellom underernæring og forekomst av postoperative komplikasjoner hos gastrokirurgiske pasienter. En ønsker å benytte data som er innsamlet gjennom NoRGast (Norsk Register for Komplikasjoner i Gastrointestinal kirurgi). En tar sikte på å analysere data for perioden 2015 – 2018. Dette omfatter ca. 16000 pasienter, hvorav man har komplette data vedrørende vekttap for ca. 50 %. Alle data er avidentifiserte med henblikk på personidentitet. Registeret fikk status som Nasjonalt register i 2015. Alle analyser vil bli foretatt med dataverktøyet SPSS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1549 Prosjektstart: 15.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Asgaut Viste
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Doktorgadsstipendiaten er finansiert gjennom Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.09.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest