Forskningsprosjekt


MS-rehabilitering i et samhandlingsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Forskning viser at helsetilbudet gitt til personer med sykdommen Multippel Sklerose oppleves fragmentert og mangelfullt. Rehabiliteringstjenesten er dårlig utbygd og det fins ingen klare samarbeidslinjer mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. Studiens formål er å få økt kunnskap om hvordan rehabiliteringsforløp og samhandlingsprosesser erfares av brukere og rehabiliteringspersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten.Ved å studere relasjonelle, kulturelle og strukturelle forhold har studien til hensikt å identifisere sammenhenger som kan ha betydning for å fremme god samhandling og sikre kvalitet i rehabiliteringstjenesten.Studien vil innbefatte observasjon av samhandlingsprosesser både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, intervju av personer med MS samt to fokusgrupper med tverrfaglig helsepersonell i rehabiliteringstjenesten i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Fokusgruppene innbefatter også en kvantitativ måling av grad av integrasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2275 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.08.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i Helsevitenskap , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord