Forskningsprosjekt


Forekomst av full mage hos ikke-fastende pasienter

Vitenskapelig tittel:
Preoperativ forekomst av ventrikkelinnhold hos ikke-fastende pasienter - en ultralydundersøkelse Preoperative presence of gastric content in non-fasting pasients - an ultrasound study

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal ved hjelp av ultralyd undersøke innholdet i magesekken til ikke-fastende pasienter som skal opereres. Når man legges i narkose, kan det være farlig å ha full magesekk. Det er vanskelig å vite om en pasient har tom eller full magesekk, og i dag gjøres denne vurderingen ut i fra et klinisk skjønn. Vi vil finne ut hvor stor andel av dem som blir vurdert til å ha full magesekk, som faktisk har det. Til dette bruker vi ultralyd. Dette skal gjøres som et ledd i innføring av rutinemessig bruk av ultralyd før operasjon. Studien er en prospektiv observasjonell studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1560 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 12.12.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vegard Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av interne midler i avdelingen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Cand.med
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst