Forskningsprosjekt


Effekt av oxygenrikt vann på parametre ved kardiopulomnal arbeidstest hos friske voksne

Vitenskapelig tittel:
Effect of ingested oxygen enriched water on exercise performance and gas exchange parameters in healthy volunteers.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å undersøke effekten av et ernæringstilskudd inntatt i flytende form på fysisk yteevne og fysiologiske parametere oppnådd ved ergospirometrisk arbeidstesting. Friske voksne personer uten kjent sykdom inntar 500ml veske som enten er placebo eller inneholder aktiv substans. Forsøkesperonene testes på ergometersykkel. Det er tidligere ikke publisert noen resultater vedrørende effekten av denne type næriungtilskudd vurdert ved ergospirometri ( CPET) NB Et annet prosjekt med Oxygenert vann (Ref REK 2017/1919) ble vurdert av REK til ikke å kreve godkjenning: Da det ikke vil gi ny kunnskap om helse og sykdom. Prosjektet er r mere knyttet til treningsprestasjoner Men i ogmed at vi gjør arbeidstester finner vi det riktig å forelegge studien for REK
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1600 Prosjektstart: 13.08.2018 Prosjektslutt: 03.08.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per Anton Sirnes
Forskningsansvarlig(e):  Østlandske Hjertesenter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av midler og utstyr fra studieleder med støtte av NITOX som stiller med ernøringstilskuddet Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst