Forskningsprosjekt


Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial 2

Prosjektbeskrivelse:
Ved akutt hjerneslag er det en blodpropp som har satt seg fast i en pulsåre i hjernen. For å hindre hjernecellene å dø som følge av dette, må blodproppen løses opp så fort som mulig. Siden 1995 har man derfor brukt alteplase som medisin for å løse opp proppen. Dessverre er ikke denne medisinen så effektiv som man kunne ønske seg ettersom kun 1 av 3 blodpropper løser seg opp med alteplase. En nyere versjon av alteplase, tenecteplase, er modifisert ved at den virker mer effektivt på blodproppen slik at den løser seg opp raskere. Derfor har man gått over fra alteplase til tenecteplase som blodproppoppløsende medisin ved akutt hjerteinfarkt. NOR-TEST 2 er en randomisert og kontrollert studie som skal undersøke om tenecteplase er mer effektivt og sikkert i forhold til alteplase hos pasienter med akutt hjerneinfarkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2113 EudraCT-nummer: 2018-003090-95 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 28.02.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Halvor Næss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om prosjektstøtte fra Helse Vest. Forøvrig er studien rent akademisk og har ingen ekstern finansiering.

Bergen Stroke Research Group bidrar med lønn til forskningssykepleier i 20% stilling i styringssenteret(Haukeland US).Bergen Stroke Research group bidrar med en meget stor andel ubetalt fritidsarbeid under utvikling og gjennomføring av studien.

Styringskomiteen, sikkerhetskomiteen og statistisk støtte arbeider også ubetaltfor studien.

Medikamentutgifter belastes det enkelte studiesenter.

Monitorering av studien belastes det enkelte studiesenter. Monitoreringsavtaler er ennå ikke inngått.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2018 REK vest
06.02.2019 REK vest
06.03.2019 REK vest
06.03.2019 REK vest
06.03.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest