Forskningsprosjekt


Degenerasjons-adaptasjonsteorien - en ny tilnærming i behandlingen av ryggsmerter

Vitenskapelig tittel:
The degeneration-adaptation theory: A novel approach to low back pain treatment

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal utforske hvordan korte informasjonsbaserte intervensjoner mest effektivt kan benyttes i behandlingen av korsryggsmerter. I en randomisert kontrollstudie vil en velutprøvd intervensjon (brief intervention, BI) bli sammenlignet med en ny intervensjon basert på en «degenerasjons-adaptasjonsteori» (DAT). Målet er å se om DAT reduserer grad av sykemelding, øker daglig funksjon, bedrer livskvaliteten, endrer holdning til ryggsmerter og reduserer forbruk av helsetjenester sammenlignet med BI. Pasienter med korsryggsmerter og 4-12 ukers sykemelding vil være aktuelle for inklusjon og randomisering. Pasienter behandlet i helsevesenet for øvrig utgjør en kontrollgruppe for primærutfallsmålet sykefravær. Denne gruppen vil være ikke-randomisert, og opplysningene innhentes retrospektivt fra NAV. Parallelt gjøres en kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervjuer av pasienter som har mottatt behandling basert på DAT. Her vil de effektive elementene i intervensjonen bli utforsket.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1851 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 02.01.2025

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Ingar Heier
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra Helse Sør-Øst og interne forskningsmidler i Sykehuset i Vestfold.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering vil stå for resterende/øvrig finansiering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst