Forskningsprosjekt


Fysisk funksjon hos pasienter med hukommelsesvansker

Vitenskapelig tittel:
Physical function in patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's disease.

Prosjektbeskrivelse:
Alzheimers sykdom (AS) er en progressiv, degenerativ hjernesykdom, og det finnes per i dag ingen kurerende behandling. Pasientene blir svært pleietrengende etter hvert som sykdommen utvikler seg. AS innebærer et komplekst sykdomsbilde, med både kognitive, psykiske og motoriske symptomer. I denne studien vil man se nærmere på utviklingen av motoriske symptomer som gange og parkinsonisme, gjennom å sammenligne tre pasientgrupper med ulik grad av hukommelsessvikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2363 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gro Gujord Tangen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram medisinsk fakultet, UiO, Nivå: Ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst