Forskningsprosjekt


Nye strategier for infeksjonsforebygging og behandling

Vitenskapelig tittel:
NOVEL TARGETS FOR INFECTION TREATMENT AND PREVENTION

Prosjektbeskrivelse:
Gule stafylokokker kan forårsake alvorlige sykdommer. Bakterien bor i nese og/eller hals hos ca 30% voksne i Norge. Koloniseringen er asymptomatisk, men øker risikoen for infeksjoner. Antibiotika-resistens er et problem, og ifølge WHO og O’Neill rapporten vil bakterielle infeksjoner drepe flere pasienter enn kreft i 2050, om ikke nye behandlingsmuligheter blir utviklet. Prosjektet søker nye måter for fremtidig forebygging og behandling av infeksjoner. Studien er to-delt og kan forenklet skisseres som følger: A) Hva bruker bakterien som «lim», for å holde seg fast i nese eller i hals? Om vi kan hindre kolonisering, så reduseres infeksjonsfaren. B) Hvordan bruker bakterien sine «våpen» når den infiserer oss? Om vi kan avvæpne bakterien, vil pasienten selv kunne eradikere den. En stor fordel med bruk av slik fremtidig terapeutiske drug, er dets spesifisitet, og feks antibiotika-forårsaket diare unngås. Videre så er risikoen for resistensutvikling forventet være lav, pga terapiformens a
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1952 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mona Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT- Norges Arktiske Universitet, Helse NordForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2018 REK nord