Forskningsprosjekt


Kjønnsforskjeller i sirkulatoriske og pustemessige kompensasjonsmekanismer ved akutt alvorlig blodtap

Vitenskapelig tittel:
Gender differences in circulatory and respiratory compensation to severe blood loss

Prosjektbeskrivelse:
Evolusjonsmessig blør kvinner ved fødsel og menn ved skader. Helsepersonell må anslå blødningsmengde utfra pasientens fysiologiske respons. Kunnskap om variasjonsbredde er derfor viktig. Kliniske referansetabeller stammer fra skadde, flest menn, og angir at blodtap øker puls og pust(RF) og senker blodtrykk(BT). Imidlertid er det vist i dyr, enkelte skadde, og fødende at puls kan være normal eller falle ved stort blodtap. «Paradoksal» lav puls øker hjertets fylningstid men kamuflerer stor blødning. Vi sammenligner friske kvinners og menns respons på et betydelig fall i sirkulerende blodvolum, påført med et underkropps undertrykkskammer. Pust-til-pust og slag-for-slag følger vi RF, puls, BT, hjertets slagvolum, og sirkulasjon til hjerne og hud. Alle undersøkes i kjølige, normale, og varme omgivelser (klimarom) i tilfeldig rekkefølge. Varme utvider hudårene og simulerer situasjonen hos gravide. Kunnskap om kjønnsforskjeller i respons på stort blodtap er nyttig for store pasientgrupper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1628 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Signe Søvik
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Elstad og Søvik lønnes og får driftsmidler av sine institusjoner (UiO og Ahus). 

Det søkes om lønn, sosiale kostnader og drift til PhD kandidat Martin Lehre fra Extrastiftelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening, og Helse Sør-Øst. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst