Forskningsprosjekt


Hemolyse studier i hjertepumpe, benkeforsøk

Vitenskapelig tittel:
Hemolysis studies in Cardiac assist Device, bench testing

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med hjertesvikt kan i dag tilbys en hjertepumpe som kan forlenge livet. Vi ønsker å utvikle en mindre bedre hjertepumpe. REK søknad for å få tappe 450 ml blod for å gjøre hemolysestudier i en plast pumpekrets for å avdekke: -ingen utvikling av hemlyse målt biokjemisk - ingen temp utvikling -ingen økining i energiforbruk -stabil pumpefunksjon Forsøket vil derfor trenge humant blod 450 ml fra frisk forsøksperson (se pas info og samtykke) fra 6 forskjellige individer. Hele prosjektsøknaden omfatter tillatelse til å få bruke friske friville over 18 år (helst under 60 år) til å donere 450 ml blod som testes i en plastkrets drevet av en hjertepumpe. Blodet vil sirkuleres i 8-12 timer mens man tar blodprøver hver time. Etter dette vil alt blod destrueres. Alle blodprøver vil kobles anonymt til forsøksnummer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1668 Prosjektstart: 16.08.2018 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Einar Gude
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler som betaler klinisk kjemisk for analyser etter avtale samt 1000 kr til de bloddonores som ønsker honorar.Forskningsdata: Humant biologisk materiale

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2018 REK nord