Forskningsprosjekt


Personlighet og psykoterapi

Vitenskapelig tittel:
Personlighet, arbeidsallianse og prediksjonen av symptomlindring i polikliniks psykiatrisk behandling

Prosjektbeskrivelse:
Mange tiårs forskning og et stort antall studier har vist at psykoterapi har god effekt. Mange pasienter får hjelp av behandlingen, men erfaringen viser også at noen pasienter ikke profiterer på behandlingen som er gitt. Som en mulig årsak trekkes av forskere og klinikere ofte fram at pasientens personlighet spiller en viktig rolle i behandlingen. Nyere personlighetsmodeller differensierer mellom forskjellige nivåer av personlighet: personlighetstrekk, karakteristiske tilpasninger, og narrativ identitet. En mulig mekanisme som personlighet kan påvirke behandlingsresultatet på er gjennom arbeidsalliansen. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvor vidt de forskjellige nivåene av personlighet predikerer arbeidsallianse og endringer i psykiatriske symptomer. I tillegg skal undersøkes hvordan de tre personlighetsnivåene forholder seg til hverandre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2269 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jens Thimm
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset Mo i Rana
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektideen oppgitt og prosjektet aldri oppstartet
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord
16.02.2012 REK nord