Forskningsprosjekt


PACTO

Vitenskapelig tittel:
A MULTINATIONAL, RANDOMIZED, PHASE II STUDY OF THE COMBINATION OF NAB-PACLITAXEL AND GEMCITABINE WITH OR WITHOUT IL-6R INHIBITOR, TOCILIZUMAB, AS FIRST-LINE TREATMENT IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC PANCREATIC CANCER.

Prosjektbeskrivelse:
Standardbehandling til pasienter med inoperabel kreft i bukspyttkjertelen er kjemoterapi. Kreft i bukspyttkjertelen er ikke alltid følsom overfor behandling med kun ett enkelt cellegift og behandlingen for fremskreden kreft i bukspyttkjertelen er derfor normalt en kombinasjon av forskjellig cellegifter. I denne studien vil vi undersøke om effekten av målrettet behandling med tocilizumab i kombinasjon med standard behandling er bedre enn standard behandling alene til pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Samtidig vil vi undersøke om kreftcellenes gener (arvemateriale, bl.a. KRAS som en del av kreftcellenes arvemateriale) og proteiner (eggehvitestoffer, bl.a. cytokiner Interleukin-6, som inngår i kroppens immunforsvar), vil kunne predikere effekt av behandlingen. Vi vil også undersøke om behandlingen med tocilizumab kan påvirke sammensetningen av muskel- og fettvev og dermed muligvis forhindre vekttap som kan oppstå i forbindelse med kreftsykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1667 EudraCT-nummer: 2016-000643-13 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 31.01.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Olav Dajani
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Celgene finansierer prosjektet med kr 24.000 for hver pasient og dekker utgiftene til Nab-Paclitaxel.

Milestone 1: 360.000 - Startupfee, alle godkjenninger på plass og inklusjon av 15 pasienter. Milestone 2: 360.000 når ytterligere 15 pasienter er inkludertForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2018 REK nord
11.04.2019 REK nord