Forskningsprosjekt


Protonbehandling av øsofaguskreft

Vitenskapelig tittel:
«Preoperative chemo radiotherapy of esophageal cancer: An in-silico study comparing modern photon and proton therapy regarding normal tissue complication probability»

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke potensiell nytte av moderne protonterapi sammenlignet med fotonterapi for pasienter med spiserørskreft i form av redusert risiko for bivirkninger til hjerte og lunge. Studien er en retrospektiv planlegginsstudie der ulike behandlingsstrategier simuleres på anonyme CTbilder av 20 pasienter som tidligere har fått strålebehandling avspiserørskreft. I prosjektet vil vi undersøke hvordan man teknisk skal planlegge med protoner for denne pasientgruppen, også ved hjelp av integrert boost-behandling. Det overordnete målet er på sikt å kunne tilby protonbehandling ved HUS for egnede pasienter som skal få preoperativ kjemoradioterapi ved spiserørskreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/482 Prosjektstart: 12.03.2019 Prosjektslutt: 12.04.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Liv Bolstad Hysing
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Haukeland Universitetssjukehus og Bergen forskningsstiftelseForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fysikk, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest