Forskningsprosjekt


Behandling av abdominale aortaaneurysmer i Norge i perioden 2013-2019.

Vitenskapelig tittel:
Behandling av abdominale aortaaneurysmer i Norge i perioden 2013-2019: resultater, reintervensjoner, dødsårsaker og forekomst av og overlevelse etter kreft.

Prosjektbeskrivelse:
Målet med dette prosjektet er å undersøke resultatene etter behandling av abdominalt aortaaneurysme (AAA) utført i Norge og rapportert til hjerte-kar registeret, og forekomst av og overlevelse etter kreft hos de samme pasientene. Abdominalt aortaaneurysme er er en tilstand med utvidelse av hovedpulsåren i mageregionen som kan sprekke og forårsake blødning og død. Behandling består i at en fjerner det syke segmentet av karet og syr inn en kunstig åre (graft) med tradisjonell operasjon, evt at en legger en kunstig åre på innsiden av den gamle med kateterteknikk veiledet med røntgen. Sistnevnte metode medfører økt bruk av røntgen og derfor potensielt større forekomst av kreft som følge av stråling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1617 Prosjektstart: 01.10.2019 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektmedarbeidere er ansatt på Ahus og/eller Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst