Forskningsprosjekt


LANDSCAPE: morkakeforandringer ved akutt ateroselesjoner av spiralkar til morkaken

Vitenskapelig tittel:
LANDSCAPE: Placental lesions downstream of acute atherosis in preeklampsia

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal karakterisere morfologiske morkakevevsendringer som bidrar til morkakesvikt og uheldige svangerskapsutfall for mor og barn, slik som svangerskapsforgiftning, tilveksthemming og svangerskapsdiabetes. Vi benytter oppdaterte morfologiske patologikriterier for morkakevev, som spesifiseres ytterligere for denne studien, og sammenligner funnene i morkaketottene med funn av fettavleiringer og blodpropper i karene gjennom livmorveggen til morkaken (akutt aterose og tromber i spiralarterier gjennom decidua basalis). Prosjektet bruker innsamlede vevsprøver og informasjon innhentet etter skriftlig samtykke av pasienter inkludert i REK-godkjente studier (Oslo Pregnancy Biobank, OPB, en tematisk forskningsbiobank og/eller HAPPY-studien- oppfølging av kompliserte graviditeter samt normalgravide som kontroller). Prosjektet er i gråsonen over å måtte meldes som en ny delstudie av OPB (morkakestudier var planlagt fra første pasientsamtykke fra 2001), men gjøres for ordens skyld.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1582 Prosjektstart: 01.01.2001 Prosjektslutt: 01.04.2044

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiert OPB-rekruttering og innsamling, samt ingen honorar for medarbeidere i studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Oslo Pregnancy Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst