Forskningsprosjekt


Blodplateantistoff i svangerskap og føtal vekst – analyse av registerdata fra tidligere prospektiv screening studie

Vitenskapelig tittel:
Maternal HPA-1a alloimmunization and fetal growth - analysis from a large prospective screening study

Prosjektbeskrivelse:
Tilstanden føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) er en sykdom som rammer foster og nyfødt, og som karakterises ved at den nyfødte har lavt blodplatetall ved fødsel, og noen få får også hjerneblødning. Sykdommen skyldes at mor danner antistoffer mot fosterets blodplater. Antistoffene kan krysse morkaken og binde seg til fosterets blodplater slik at disse destrueres. Nye studier tyder på at slike antistoffer også kan påvirke fosterets vekst, fordi vi har sett sammenheng mellom antistoffene og barnets fødselsvekt. Vi tror at dette skyldes at antistoffene påvirker morkakeutvikling. Vi ønsker å studere data og journalopplysninger som ble innhentet i forbindelse med en tidligere stor norsk FNAIT screening studie, der vi spesielt vil se på sammenhenger mellom antistoffene hos mor og ultralydfunn ila svangerskapet som er sier noe om fostervekst og morkakefunksjon. Dette vil bidra til økt forståelse, samt vise om slike ultralyd-undersøkelser kan være klinisk nyttig ved FNAIT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1665 Prosjektstart: 08.10.2018 Prosjektslutt: 07.06.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Heidi Tiller
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nødvendige midler er allerede tildelt gjennom Forskerlinjen ved Universitetet i Tromsø. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinsk embedseksamen, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2018 REK nord
07.02.2019 REK nord