Forskningsprosjekt


Permissiv hyperkapnis effekt på hypovolemi

Vitenskapelig tittel:
The effect of permissive hypercapnia on central hypovolemia

Prosjektbeskrivelse:
Arterielt karbondioksidtrykk (PaCO2) er en potent regulator av hjernesirkulasjonen. Selv små endringer i PaCO2 påvirker hjernesirkulasjonen. Blodstrømmen i hjernen endrer seg med 3-4% for hver mmHg endring i PaCO2 ved normal PaCO2. Lav PaCO2 gir vasokonstriksjon i hjernekarene, og gir nedsatt sirkulasjon i hjernen, mens høy PaCO2 gir vasodilatasjon og øker hjernesirkulasjonen. Kombinasjonen av lav PaCO2, lavt minuttvolum og/eller lavt arterielt blodtrykk kan være skadelig for hjernevevet og føre til permanent hjerneskade og i verste fall være dødelig. Terapeutisk permissiv hyperkapni (det vil si å øke PaCO2 som behandling) har vist å kunne forbedre hjernesirkulasjonen hos nyfødte, men denne behandlingen er fortsatt lite studert hos voksne, og spesielt hos friske mennesker. Formålet med studien er å utforske hvorvidt permissiv hyperkapni opprettholder hjernesirkulasjonen ved blodtap. Vi vil rekruttere friske forsøkspersoner til å gjennomgå permissiv hyperkapni under simulert blodtap.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1599 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Nathalie Linn Anikken Holme
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Ingen føringer med finansieringen.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sirukulasjonsfysiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst