Forskningsprosjekt


CORINTH

Vitenskapelig tittel:
PHASE 1B/II TRIAL OF CHECKPOINT INHIBITOR (PEMBROLIZUMAB AN ANTI PD-1 ANTIBODY) PLUS STANDARD IMRT IN HPV INDUCED STAGE III SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC) OF ANUS (CORINTH)

Prosjektbeskrivelse:
CORINTH er en studie for pasienter med lokalt avansert (stadium IIIA/B) analkreft. Analcancer responderer godt på kurativ behandling med strålebehandling og kjemoterapi, men det er behov for forbedret behandling ved lokalt avansert kreft. Studien skal benytte moderne stråleterapi (intensitetsmodulert, IMRT) og kjemoterapi med Mitomycin og 5-fluorouracil eller capecitabine som standard behandling. I tillegg skal en gi pembrolizumab, en PD-1 hemmer, for å stimulere kroppens immunrespons mot kreftceller. Studien vil undersøke sikkerhet og toleranse av å legge til pembrolizumab. Den første gruppen får pembrolizumab fra slutten av strålebehandlingen og i 6 mnd, dersom god toleranse starter andre grupper tidligere i strålebehandlingen. Hvis behandlingen tåles godt, vil det danne grunnlag for videre studie av behandlingseffekt. En vil registrere bivirkninger, effekt av behandlingen, livskvalitet, og det vil bli samlet inn vev og blodprøver til forskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2013 EudraCT-nummer: 2017-002300-27 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2037

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Grønlie Guren
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD bidrar med økonomisk støtte til studien. Økonomisk avtale er ikke ferdig ennå, kan ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.11.2018 REK sør-øst