Forskningsprosjekt


Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold

Vitenskapelig tittel:
TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD "TUD HELSE NORD/UNN HF"

Prosjektbeskrivelse:
Bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold brukes i økende grad både i Norge og internasjonalt. Samtidig er kunnskapen om hvorledes denne ordningen brukes mangelfull. Det er til nå ikke publisert norske studier om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Den aktuelle studien består av to deler: En kjernedel, som er en registerstudie der all bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold for pasienter bosatt i Finmark og Troms fylker registreres for perioden 2001-2010. Den andre delen er en kvalitativ intervjustudie av ti pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. For hver pasient intervjues også den faglig ansvarlige for vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og den som i praksis har løpende behandlingskontakt med pasienten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2268 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Georg Høyer
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium medisin/psykisk helse, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord
18.04.2013 REK nord
23.10.2014 REK nord
12.03.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
17.08.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord