Forskningsprosjekt


Eldre pasienters erfaringer med elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Vitenskapelig tittel:
Eldre pasienters erfaringer med elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi kunnskap om eldre pasienters erfaringer med elektrokonvulsiv behandling (ECT). Studien har en kvalitativ design, og det skal gjennomføres individuelle dybdeintervjuer. Problemstillingen er: Hva kjennetegner eldre pasienters erfaringer med elektrokonvulsiv behandling mot depresjon? Dette gjelder erfaringer knyttet til selve gjennomføringen av ECT og hva som skjer i forkant og i etterkant av behandlingen. ECT er en omstridt behandlingsmetode som gis oftere til eldre enn yngre pasienter. Det finnes generelt lite kunnskap om hvordan pasienter som har fått ECT, opplever behandlingen. Brukerperspektivet er en viktig del av kunnskapsbasert helsefaglig praksis, og formålet med studien er å få kunnskap om og løfte fram eldre pasienters erfaringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1625 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lisbeth Thoresen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er et mastergradsprosjekt. Det er ingen utgifter til prosjektet utenom lønn til veileder, som er ansatt på UiO og er veileder som del av sin jobb. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Interdisiplinær helseforskning, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst