Forskningsprosjekt


Kirurgisk versus konservativ behandling av 2-parts brudd i øvre humerusende, et prospektivt randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:
Operative treatment versus conservative treatment of 2 part proximal humerus fractures, a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å sammenligne kirurgisk og konservativ/ ikke-kir behandling av feilstilte 2-part budd i øvre ende av overarmsbeinet, brudd som ofte behandles kirurgisk. Nye studier tyder på at resultatene ved konservativ behandling kan være like bra som kirurg etter 2 åri, men uten komplikasjonene til kirurgien. Vi vil se på fordeler og ulemper med de to alternative behandlingene, for pasientene og samfunnet (helseøkonomisk).Det er lite systematisk forskning som er gjort rundt dette før. Vi randomiserer ("trekker lodd") for hvilken av de to typene behandling pasientene skal få slik at eventuelle ulikheter og likheter mellom pasientene blir fordelt likt i de to behandlingsalternativene, en såkalt randomisert kontrollert studie. Pasientene må tilfredsstille inklusjonskriteriene og de følges systematisk av fysioterapeuter og leger i første omgang i ett år med spørreskjema, klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelser. Resultatene skal publiseres i internasjonale tidsskrifter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1583 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.10.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Annette Konstanse Bordewich Wikerøy
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er ennå ikke søkt finansiering for. Etter REK godkjenning skal vi søke på strategiske midler (AHUS), Sofies Minde AS, Helse sør øst og stipender på ortopedisk høstmøteForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanningen, Med fak, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst