Forskningsprosjekt


Nytt sykdomsspesifikt spørreskjema for livskvalitet etter dyp venetrombose

Vitenskapelig tittel:
Development and testing of a new disease-specific health-related quality of life questionnaire after deep vein thrombosis

Prosjektbeskrivelse:
Helserelatert livskvalitet er i økende grad primært og sekundært endepunkt i kliniske studier. Blodpropp i et ben ble tidligere sett på som akutt sykdom, men det er økende dokumentasjon for at pasienter som har gjennomgått slik blodpropp også har plager på lang sikt. Det finnes noen sykdomsspesifikke livskvalitetsskjemaer til bruk i denne pasientgruppen, men ingen er utviklet etter gjeldende retningslinjer og det mest problematiske er at pasientene ikke har vært involvert i utviklingen. Vi vil derfor utvikle et nytt spørreskjema sammen med blodproppasientene etter gjeldende retningslinjer. I tillegg til at norske pasienter skal bidra skal skjemaet samtidig utvikles i to andre land. Hvilke andre land som skal delta i studien er foreløpig ikke endelig avklart, men Canada og Nederland er aktuelle.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2578 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er delvis finansiert av legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb (BMS). De vil ikke få tilgang til data eller kunne påvirke hva som publiseres.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst