Forskningsprosjekt


A. radialis -graft, effekt av pressorstoffer

Vitenskapelig tittel:
The Radial Artery Bypass Graft Study of Tromsø. Substudy: Potential effect of perioperative vasoactive medication on graft patency

Prosjektbeskrivelse:
Studien RABGAST gjennomføres for å evaluere arteria radialis som bypass ved coronar hjertekirurgi. Det aktuelle delprosjektet undersøker om graftenes bestandighet påvirkes av vasokonstringerende medikamenter gitt perioerativt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2223 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 31.08.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Bartnes
Forskningsansvarlig(e):  UNN Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord