Forskningsprosjekt


Residiv risiko etter infeksjonsutløst forkammerflimmer

Vitenskapelig tittel:
Recurrence Risk Following Infection-Triggered Atrial Fibrillation (RITAF study)

Prosjektbeskrivelse:
Klinikere vurderer ofte forkammerflimmer assosiert til en ikke-kardiell infeksjon til å være en isolert hendelse. Behandling med medikamenter som forhindrer blodpropp blir derfor heller ikke startet. Per i dag foreligger det ingen klare retningslinjer vedrørende behandling av disse pasientene. Grunnen til dette er lite bevis hvorvidt det foreligger økt risiko for asymptomatisk forkammerflimmer på et senere tidspunkt. Vi planlegger å inkludere 50 pasienter med moderat slagrisiko basert på risikofaktorer som har blitt innlagt med en forkammerflimmer med varighet > 30s utløst av en ikke-kardiell infeksjon. Pasientene må levere skriftlig samtykke om deltakelse i studien, og vil bli inkludert på tre Europeiske sentre. Dersom pasientene ikke skulle ha noen eksklusjonskriterier vil de få implantert en implanterbar rytmeovervåker for å detektere atrieflimmer som vil bli avlest ved spesifiserte tidspunkter i løpet av 2 års oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2386 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Volker Pönitz
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om økonomisk støtte fra Helse Vest. I tillegg vil det bli søkt om økonomisk støtte for finansering av prosjektet (ILR enheter, blodprøver) fra eksterne firma som arbeider med antikoagulasjon og/eller hjerterytmeregistrering.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest