Forskningsprosjekt


Ryggprosjektet i Stavanger

Vitenskapelig tittel:
Multifidusmuskulaturens betydning for utvikling av kroniske ryggsmerter – Kan et tilrettelagt ryggtreningsprogram forhindre utvikling av kroniske plager?

Prosjektbeskrivelse:
Patologisk mutifidusmuskulatur (ryggens stabiliseringsmuskulatur) er foreslått som en mulig sentral risikofaktor for utvikling av kroniske ryggsmerter. Hovedmålsetting for studien er å undersøke om et intensivt ryggtreningsprogram med tanke på å styrke den lumbale multifidusmuskulaturen kan redusere risikoen for utvikling av kroniske og residiverende ryggsmerter. Undersøkelsen er planlagt som en kontrollert studie der individer med høy risiko for å utvikle kroniske ryggsmerter enten blir tilbudt det nye treningsprogrammet eller et standard ryggtreningsprogram i tillegg til vanlig behandling. Effekt av treningen blir vurdert i forhold til risikoen for å utvikle et kronisk ryggproblem og lengde av sykemelding i de to gruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2254 Prosjektstart: 04.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Petter Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå:
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
14.02.2013 REK vest