Forskningsprosjekt


PROGRESS: Progresjon i fødsel-studien

Vitenskapelig tittel:
PROGRESS: The progress in labor study - Using relative risk curves of cervical dilatation to define prolonged labor during the active phase of birth in singleton deliveries: A population based cohort study

Prosjektbeskrivelse:
I aktiv fødsel brukes partogram for å følge progresjonen i fødselen (feks livmorhalsåpning). Langvarig aktiv fødsel har vist sammenheng med økt risiko for en rekke uheldige utfall hos mor og barn. Hos en tredel av alle førstegangs-fødende vurderes fødselen å gå for langsomt. Selv om langsom fødselsprogresjon er forbundet med økt sannsynlighet for uheldige utfall hos mor og barn, tillater ikke nåværende metode for utvikling av partogram en vurdering av forholdet mellom progresjonsavvik og økt risiko for sykelighet og dødelighet. I dette prosjektet ønsker vi derfor å vurdere forholdet mellom progresjonsavvik og uheldig utfall. Vi vil utvikle risikokurver for uheldig utfall og teste prediktive verdier av disse. Studien er basert på registerdata i fødejournaldatabasen Partus ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) . OUS har en av Nord-Europas største fødeavdelinger med om lag 10 000 fødsler per år. Anonyme data fra fødsler ved OUS i perioden 2014-2018 vil inkluderes i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1573 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Aase Serine Devold Pay
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Sahlgrenska Universitetssjukehus. Disse institusjonene vil bidra med interne ressurser. Det er i tillegg søkt om ekstern finansiering for stipendiat gjennom Extrastiftelsen, Landsforeningen for uventet barnedød.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst