Forskningsprosjekt


Frontallapps-dysfunksjon ved idioppatisk generalisert epilepsi

Vitenskapelig tittel:
New insights to frontal lobe dysfunction and psychosocial consequenses of idiopathic generalized epilepsy - idiopathic generalized epilepsy in Møre og Romsdal

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien kartlegges, klassifiseres og verifiseres epilepsipasienter i Møre og Romsdal med register og pasient journal. IGE pasienter intervjues videre med forskjellige spørre skjema linket til impulsivitet, atferd og intelligens. Idiopatisk generalisert epilepsi er en del av epilepsi sykdommen der årsaken er ukjent. I mange år er den forbundet med å være beningt med normal intellektuell funksjon og responderer godt på behandling med antiepileptika. Men siste nevropsykologiske studier av pasienter med Juvenil myoklonisk epilepsi, en undergruppe av IGE, viser at majoriteten har frontal lapp dysfunksjon. Deler av frontal lappen regulerer impuls og atferd. Manglende impuls kontroll er linket til psykososiale utfordringer som rusmisbruk, vold og kriminell handling. Dette har store konsekvenser for pasienten og deres familier. impulsivitet er lite utforsket selv med siste nevropsykologiske studier. Det er ikke helt avklart om de er spesifikk for JME eller de andre subgrupper av IGE.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1808 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tit Cheang Tan
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiering for phd kandidat ved samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge. Det vil også søkes midler i fra diverese stipender, ikke industritilknyttet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/nevrologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK midt