Forskningsprosjekt


Analyse av orale resistome og mobil genetisk elementer hos voksne pasienter fra Norge, Storbritannia og Malawi

Vitenskapelig tittel:
Characterisation of the oral resistome and associated mobile genetic elements in the human oral cavity of adults from Norway, United Kingdom and Malawi

Prosjektbeskrivelse:
Antimikrobielle resistensgener (AMR) utveksles mellom ulike miljøer overtid. Vi savner en oversikt over hva er total resistentgener som finnes I munnen (orale resistome) hos befolkningen generelt i norge og hvilke mobil genetiske elementer som er assosiert til det orale resistome. I en tverrsnittsstudie vi vil samle inn spytt fra ca. 100 individuell ved Universitetstannklinikken i Tromsø, UiT Norges arktiske universitetet. I tillegg, samler vi spytt prøver fra samme antall personer i Storbritannia og Malawi i samarbeide med kolleger fra ”Liverpool Institute of Tropical Medicine (LSTM)”. En problemstilling i studien er: Er utbredelsen av orale resistome blant befolkningen avhengig av bosted? Målsetningen i studien er åstudere prevalens av AMR, å vurdere sammenhengen mellom utbredelsen av disse og bosteder?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1373 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mohammed Al-Haroni
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institutt for Klinisk Odontologi (IKO), UiTForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord