Forskningsprosjekt


Biomarkører og risiko for hjerte og kar-sykdommer i den generelle befolkning

Vitenskapelig tittel:
Cardiac specific and lipid biomarkers for risk prediction in the general population: a meta analysis

Prosjektbeskrivelse:
Sirkulerende biomarkører kan gi informasjon om risiko for på utvikle hjerte- og karsykdom. Dette prosjektet skal gjennom en såkalt individ nivå metaanalyse estimere hjerte og kar risiko forbundet med sirkulerende konsentrasjoner av hjertespesifikke (kardiale troponiner, natriuretiske peptider) og fettstoffer (lipid, inkludert kolesterol og triglyserider) og andre aktuelle biomarkører (som f eks C-reaktivt protein) i en generelle befolkning. Meta-analysen vil benytte data fra flere prospektive observasjonsstudier i en generelle befolkning, de fleste fra Europa.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1217 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.07.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Allerede finansiert.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt