Forskningsprosjekt


Har pasienter med hjertesvikt og elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet redusert toleranse for økt blodtrykk?

Vitenskapelig tittel:
Do heart failure patients with electrical dyssynchrony have reduced tolerance to elevated afterload?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke om pasienter med høyt blodtrykk hjertesvikt og samtidig venstre grenblokk (ledningsforstyrrelse) har enda dårligere pumpefunksjon enn pasienter med hjertesvikt uten venstre grenblokk. Hjertesvikt gir lavere toleranse for høyt blodtrykk. I en lokal pilotstudie er det vist at elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet, såkalt venstre grenblokk, også fører til lavere toleranse for økt blodtrykk. Man ønsker derfor å undersøke om pasienter med begge disse lidelsene kan være ytterligere utsatt for sviktende hjertefunksjon ved økt blodtrykk. Det planlegges å gjøre en intervensjonsstudie ved å provosere høyere blodtrykk hos hjertesviktpasienter med og uten venstre grenblokk. Prosjektet vil gjennomføres ved poliklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF og vil ta ca to timer. Deltakerne vil spørres om tidligere sykdommer, hjerteundersøkelser og medisinbruk og supplerende informasjon vil hentes fra journal. Det vil også registreres opplysninger om alder, kjønn, høyde, vekt og rase. Blodtrykk, puls og EKG vil måles og det vil gjøres en ultralydsundersøkelse av hjertet før og under blodtrykksstigning. Blodtrykksstigning vil fremprovoseres ved to metoder: 1) la pasientene utføre en mental stress oppgave (matematikk kombinert med støy) og 2) gjøre en håndgrepsøvelse. Det planlegges å inkludere 100 pasienter med hjertesvikt, 50 med venstre grenblokk og 50 uten. Disse to sistnevnte gruppene vil igjen deles i to slik at man har 4 grupper a 25 pasienter. Halvparten vil ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon mellom 35 og 50 % og halvparten vil ha ejeksjonsfraksjon under 35% Deltakere vil bli kontaktet og forespurt om deltakelse gjennom avdeling for hjertesykdommer ved Oslo Universitetssykehus, eller gjennom deres privatpraktiserende kardiolog.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1323 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Helge Skulstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En stipendiat er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Undersøkelsene vil bli utført ved Oslo Universitetssykehus, OUS. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst