Forskningsprosjekt


Bruk av opium og kreftrisiko

Vitenskapelig tittel:
Opium use and risk of colorectal and bladder cancer: a part of IROPICAN - a large multicentre case-control study in Iran

Prosjektbeskrivelse:
Til tross for at bruk av opium er illegal i Iran, er den utbredt. Vi ønsker å undersøke om bruk av opium er kreftfremmende. Dette gjør vi ved en kasus-kontroll studie som har utgangspunkt i et større forskningsprosjekt i Iran, IROPICAN. Vi skal se på sammenheng mellom bruken av opium og kreft i tykktarm og urinblære. Deltagere til studien rekrutteres fra sykehusopplysninger om nylig diagnostisert kreft i tykktarm eller urinblære. Kontroller rekrutteres blant friske venner og familiemedlemmer til kreftpasienter som er på besøk på sykehuset. Pasienter og kontroller intervjues. Det samles inn blod og opplysninger om høyde, vekt, BMI, livsstil faktorer som sigarettrøyking, selv-rapportert opium bruk, alkohol bruk, sosio-økonomisk bakgrunn, yrke, konsum av frukt, grønnsaker og rødt kjøtt. Vi skal gjennomføre statistiske analyser korrigert for kjente risikofaktorer for tykktarm og blærekreft. På grunn av sensitiv data karakter skal vi ha høyt sikkerhet for de innsamlede opplysninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1355 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Edoardo Botteri
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran, Iran

National Institute of Medical Research Development (NIMAD) in IranForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Medisinske basale fag/Epidemiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst