Forskningsprosjekt


Veilednings betydning for samspill mellom mor og barn de første ukene etter fødsel

Prosjektbeskrivelse:
Foreldre til friske barn opplever ofte at de, samtidig som at de gleder seg over barnet sitt, er usikre på sin nye rolle. Utviklingen har gått mot stadig kortere liggetid på barselavdelingene. Flere studier belyser de utfordringene foreldre i dag opplever i overgangen til foreldrerollen samt mestring av denne nye rollen. Positivt samspill med barnet kan ha betydning for barnets senere utvikling. Veiledningsmodellen som skal utforskes kan være et hjelpemiddel inn i foreldrerollen og i samspillet mellom foreldre og barn. Metoden har, i en utvidet form, allerede vært prøvd ut for premature og er innført ved norske prematuravdelinger. I dette prosjektet vil det utforske om og på hvilken måte denne veiledningsmetoden kan være til hjelp for mor med friske barn. Fokuset i studien er veiledningens betydning for samspill og mestring mellom mor og barn de første ukene etter fødsel. Kunnskapen som fremkommer kan influere om veiledningsmodellen i tas i bruk rutinemessig på barselavdelinger i Norge
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2341 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 17.06.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tove Aminda Hanssen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Veilednings betydning for samspill mellom mor og barn de første ukene etter fødsel
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2010 REK midt
20.01.2012 REK midt