Forskningsprosjekt


Genomisk blodtyping hos gravide, kvinnelige pasienter og blodgivere

Vitenskapelig tittel:
Determination of blood group RhD weak type 1, 2 and 3 in pregnant women, female patients and blood donors

Prosjektbeskrivelse:
Blodtypeantistoff anti-D hos RhD negative gravide kan føre til hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte. RhD-profylakse som gis i svangerskap og etter fødsel har redusert forekomsten av anti-D betydelig, men profylaksen er fremstilt av humant plasma og bør ikke brukes unødvendig. Ca. 1% av befolkningen har såkalt variant D egenskap. Disse har hittil fått anbefalt profylakse, fordi man ikke kunne skille mellom undergruppene før nå. Det er nå fastslått at svak D type 1, 2 og 3 undergrupper ikke blir immunisert; de vil ikke trenge RhD-profylakse verken i svangerskap eller etter fødsel. Dermed kan de spares fra et humant produkt og kan ved behov transfunderes med RhD positivt blod. Blodbankene vil da spare RhD negativt blod til pasienter som kun kan transfunderes med RhD negativt blod. Ved å utføre genomisk typing på gravide, kvinnelige pasienter og blodgivere i fertil alder vil vi kartlegge om de har type 1, 2 eller 3 og gi målrettet behandling i svangerskap og ved behov for transfusjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1353 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cigdem Akalin Akkøk
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingens egne midler. Rekvirenter belastes for analysen.

Det skal søkes forskningsmidler fra HSØ og evt. andre kilder.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst