Forskningsprosjekt


Utvikling av digitalt verktøy for å klassifisere diagnostiske bilder ved netthinnesykdom

Vitenskapelig tittel:
The project aims at improving and streamlining diagnostics provided to patients with the eye-disease age-related macular degeneration (AMD). AMD is the leading cause of blindness in high-income countries but outcome has improved substantially during the last decade due to the introduction of a growth factor inhibitor that can be injected into the eye regularly. Treatment is life-long, and a major challenge in future health care is the rising annual cost of treatment. Treatment require one visit to an eye doctor per injection and on each visit the eye doctor obtain detailed imaging of the retina. Clinical decision-making rely on each eye doctor individually investigating images, and in this project we will develop a digital tool that can aid the clinician in correctly classifying images via machine learning and artificial intelligence based on anonymized sets of images obtained from patients with and without AMD.

Prosjektbeskrivelse:
Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er den viktigste årsaken til nedsatt syn i vestlige land, men sykdommen kan behandles med hyppige innsprøytinger av medisin i øyet og livslang oppfølging. Pasientene undersøkes jevnlig med bildemodaliteten optical coherence tomography (OCT) og granskning av bildene bestemmer både om diagnosen settes og behandlingsrespons. Det er et stort potensial i å lære opp datamaskiner til å gjenkjenne mønster i slike bildeserier for å hjelpe øyelegen I å ta den riktige beslutningen. I det aktuelle masterprosjektet vil man utvikle et program for slik atuomatisert bilde-gjenkjenning via maskin læring basert på mange bildesett fra personer som har eller ikke ahr AMD sykdommen. Opplæringen av programmet vil baseres på tre datasett: (1) Bildeserie tatt over tid fra pasienter med AMD som mottar behandling (2) Bildeserie tatt over tid fra pasienter som har AMD og får behandling i det motsatte øyet (3) Bildeserie tatt over tid fra pasienter uten AMD.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1211 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 15.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tora Sund Morken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et masterprosjekt ved NTNU og har ikke andre utgifter enn tid til veiledning av studenten ved prosjektdeltakerne.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Computer Science, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt