Forskningsprosjekt


Varighet av sykehusinnleggelse ved lungeemboli

Vitenskapelig tittel:
Hospital Length of Stay for Patients with Pulmonary Embolisms Treated with Anticoagulants Before and After the Introduction of Apixaban in Norway: Retrospective Study

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en enkelt senter, retrospektiv kohort-pilotstudie av pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold for lungeemboli (LE), fra 01.01. 2010 til 30.09. 2018. I denne studien ønsker vi å se på gjennomsnittlig varighet på sykehusinnleggelse for pasienter diagnostisert med lungeemboli og som får antikoagulasjon (blodfortynnende) under sykehusoppholdet. Studien ser på to hovedperioder: tidsperioden før non-vitamin K antagonist oral antikoagulantia (NOACs) ble brukt, og deretter perioden etter at oral antikoagulantia inklusiv apixaban ble brukt på sykehus for å behandle lungeemboli. Pasienter vil bli identifisert fra Sykehuset Østfolds samtykkebaserte tromboseregister (TROLL), og data fra andre elektroniske registre ved sykehuset. Varighet på sykehusinnleggelse (tid på sykehus) er den totale tiden i dager mellom sykehusinnleggelse og utskrivningsdato. Informasjon om varighet av innleggelse vil øke vår kunnskap om virkningen av NOACs og spesifikt apixaban for behandling av LE.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1409 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bristol Myers Squibb (BMS)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst