Forskningsprosjekt


Bruk av adrenalin i føde-epidural-blandingen og fødselsmåte

Vitenskapelig tittel:
Adrenaline use in labor epidural analgesia and mode of delivery

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan forskjellige medisinblandinger som brukes til epidural smertelindring ved fødsel i Norge påvirker måten (vanlig vaginalt, ved hjelp av instrumenter eller ved keisersnitt) barnet blir født på, og spesifikt om tilsetning av adrenalin har en særlig påvirkning. Ved å forbinde data fra medisinsk fødselsregister med en spørreundersøkelse til forskjellige føde-institusjoner om hvilken medisinblanding de bruker, så håper vi å kunne besvare dette spørsmål. Design er en registerbasert kohorte-undersøkelse. Den helse- og samfunnsmessige nytten er potensielt stor, da mange fødeinstitusjoner idag bruker adrenalin i blandingen, men hvis det viser seg at vi kan unngå instrumentelle fødsler eller keisersnitt er dette en stor gevinst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1253 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler, anestesiavdelingen Akershus UniversitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst