Forskningsprosjekt


Hvordan fordeler farmasøyter og apotekteknikere tiden mellom ulike arbeidsoppgaver på Sykehusapoteket i Bodø?

Prosjektbeskrivelse:
Vi vet fra internasjonale studier hvor mye tid ulike yrkesgrupper legger i ulike arbeidsoppgaver på sykehus. Hvordan kliniske farmasøyter bruker sin tid på sykehus varierer i forhold til hvilken klinikk de arbeider på. Derimot vet vi veldig lite om hvordan farmasøyter og apotekteknikere i publikumsavdeling på sykehusapotek bruker tiden sin. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan ansatte i publikumsdelen av sykehusapoteket bruker tiden (mandag til fredag). Dette er en direkte observasjonsstudie der studenter skal observere personell og dokumentere hvilket arbeid som utføres. Data vil analyseres deskriptivt; andeler av tid per arbeidsoppgave, andel av tid når personell gjør mer enn en arbeidsoppgave samtidig (Multitasking) samt hvor ofte de blir avbrutt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1370 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Renate Elenjord
Forskningsansvarlig(e):  Sykehusapotek Nord HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet er ikke finansiert. Data vil bli samlet av en masterstudent i farmsi og deltakere vil ikke få noen kompensasjon.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord