Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:

A pragmatic randomised controlled trial of self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screeningProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Prosjektet har tidligere som helhet blitt vurdert av REK (ref. 2018/510). Utprøving av hjemmetest for livmorhalskreft ble behandlet på komitémøtet 22.03.2018 og vurdert som helsetjenesteforskning. mens lagringen av biologisk materiale skulle omsøkes som en endringsmelding for en allerede eksisterende biobank. Denne søknaden gjelder kun bruk av data fra SSB som skal kobles til de opplysninger som allerede er godkjent, eller unntatt kravet for forhåndsgodkjenning som helseregistre, jf. helseforskningsloven § 33. Disse dataene ble nevnt i den opprinnelige søknaden, men REKs vedtak nevnte ikke noe om dispensasjon fra taushetsplikten for denne delen av studien. En anmodning fra prosjektleder om dette kunne tas i betraktning i REKs vedtak ble avslått. Variabler fra SSB, som det her søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å anvende i studien, er følgende kategoriserte variabler: Samlet inntekt, inntekt etter skatt, høyeste utdanning, yrke, landbakgrunn, innvandringskategori. Vi vil innhente sosioøkonomiske data for ett gitt år (det vil si 2017, eventuelt 2018 dersom det er tilgjengelig ved tidspunkt for søknad).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1329 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bo Terning Hansen


Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst