Forskningsprosjekt


Tumor stroma kommunikasjon

Vitenskapelig tittel:
Tumor stroma interaction - delineating the tumor stroma communication

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Mange faktorer påvirker dannelse og vekst av ondartete svulster, blant annet mikromiljøet som omgir svulsten og flere studier har vist at mikromiljøet spiller en sentral rolle for spredning og resistens mot behandling. To sentrale komponenter er endotel og immunceller. Hensikten med prosjektet er å undersøke interaksjonen mellom kreftceller og endotelceller (delprosjekt 1) og interaksjonen mellom kreftceller og immunceller (delprosjekt 2), og om slik interaksjon påvirker tumorvekst og overlevelse. Forsøk vil bli gjort ved å la kreftceller (mamma cancerceller) vokse i kulturer sammen med henholdsvis endotel- og immunceller og i tillegg ved å la friske celler (fra friske donorer) vokse i kulturer med monocytter. Endotelceller vil bli importert fra Island og monocytter vil bli ekstrahert fra blod til blodgivere. Blodbanken får blod fra frivillige friske blodgivere. Tilsvarende gjelder også for pasientene på Island, eg. frivillige friske donorer har blitt rekruttert. Donorer vil ikke bli identifisert for noen av prosjektene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1300 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.01.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunhild M Mælandsmo
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Kreftforskning
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Del 1 finansieres av Kreftforeningen/Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 

Del 2 finansieres av Norsk Forskningsråd, og er sentral for oppstartet av et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Oregon Health and Science University. Arbeidet med de primære monocyttene isolert fra blodprøver vil kun gjøres ved Oslo Universitetssykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst