Forskningsprosjekt


Årsaker og konsekvenser av Primær ovarial insuffisiens

Vitenskapelig tittel:
Causes and consequences of Primary Ovarian insufficiency

Prosjektbeskrivelse:
Primær ovarial insuffisiens (POI) er en tilstand der kvinnens ovarier svikter og hun får symptomer på overgangsalder. POI forekommer hos ca 1% av kvinner under 40 år og kan gi infertilitet, hormonmangel og en rekke helseplager forbundet med tidlig aldring. Årsaken til at dette skjer med noen kvinner er ukjent i de fleste tilfeller og det er i dag ingen systematisk testing av disse kvinnene. Vi vil prospektivt rekruttere 100 kvinner med POI til vår studie. Ved å innhente opplysninger om sykehistorie og familiebakgrunn, undersøke dem klinisk, inkludert ultralyd av ovarier og å teste dem systematisk for autoimmune markører, genfeil, miljøgifter, mikronæringsstoffer og hormoner, håper vi å kunne klarlegge underliggende årsak til Primær ovarial insuffisiens.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1206 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elinor Vogt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

De fleste prøver går som rutine diagnostikk i forbindelse med utredning. Prøver som ikke inngår i rutinediagnostikk, som proteinarray, vil finansieres av KG Jebsen senter for autoimmune sykdomer og/eller endokrin forskningsgruppe ved K2 UIB ledet av prof HusebyeForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK midt
31.10.2018 REK midt