Forskningsprosjekt


Tarmflora hos voksne med epilepsi

Vitenskapelig tittel:
Gut Microbiota in Adults With Epilepsy

Prosjektbeskrivelse:
Ved en rekke tilstander og sykdommer er det vist en ubalanse i tarmfloraens sammensetning. Dette er lite studert hos pasienter med epilepsi. Vi ønsker å undersøke hvordan behandling med modifisert Atkins diett påvirker tarmfloraen (tarmbakteriene) hos voksne med epilepsi. I tillegg vil vi undersøke om tarmfloraen er annerledes enn hos pasienter med epilepsi som ikke behandles med diett. Tarmfloraen hos disse to gruppene vil bli sammenlignet med data fra et allerede innsamlet materiale på tarmflora hos friske voksne. Dette er en pilotstudie som vil legge grunnlaget for planlegging av videre studier på temaet. Studiedesignet er en tverrsnittstudie. Pasientene vil bli rekruttert fra Spesialsykehuset for epilepsi. Deltakerne skal ta en avføringsprøve, samt fylle ut et spørreskjema og en kostregistrering. Avføringsprøven kan tas hjemme eller under innleggelse på sykehuset. Tarmfloraen vil bli analysert ved hjelp av 16S rRNA gensekvensering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1376 Prosjektstart: 15.08.2018 Prosjektslutt: 15.08.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kaja Kristine Selmer
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Extrastiftelsen

Norsk epilepsiforbund

Novo nordiske fonden

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst