Forskningsprosjekt


CyFF: Cystisk fibrose og Fit-to-Fly

Vitenskapelig tittel:
Cystisk fibrose; hypoksemi ved flyreise - Vurdering av behov for oksygentilskudd

Prosjektbeskrivelse:
Cystisk fibrose (CF) er en kompleks sykdom som krever oppfølging ved et spesialisert CF- senter. I Norge må mange pasienter bruke fly som transportmiddel. Flyreise kan imidlertid utgjøre en helserisiko hos de med lungesykdom fordi oksygenmetning faller som følge av et lavere oksygentrykk i flykabinen enn på bakken. Enkelte vil derfor trenge supplerende oksygentilskudd under flyreise. Det er viktig at man før flyreisen har et enkelt verktøy for å identifisere disse. Formålet med studien er å undersøke om et algoritme basert på oksygenmetning i blod målt ved pulsoksymetri i hvile og ved anstrengelse kan identifisere de pasienter som trenger oksygentilskudd ved flyreise, de som kan reise uten slik behandling, og de som trenger avansert testing med simulert flyreise for å avklare nærmere. Man vil undersøke voksne CF-pasienter som følges ved OUS. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap hvordan man best kan vurdere CF pasienter før flyreise, og vil kunne danne grunnlag for nye retningslinjer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1607 Prosjektstart: 01.11.2018 Prosjektslutt: 01.11.2028

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Aina Akerø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle undersøkelser finansieres av Oslo universitetssykehus i hele studieperioden.

Prosjektgruppen har mottat midler fra Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser for frikjøp av prosjektleder til å skrive protokoll, REK-søknad og igangsettelse av prosjektet.

Det vil bli søkt eksterne midler for drift av prosjektet under databearbeiding og skrivefase. Lungemedisinsk avdeling OUS finansierer ellers prosjektet under datainnsamling, databearbeiding og skrivefase.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst