Forskningsprosjekt


Unge med psykiske helseutfordringar og deltaking i vidaregåande skule

Vitenskapelig tittel:
Unge med psykiske helseutfordringar og deltaking i vidaregåande skule

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte av å framskaffa auka kunnskap kring kva faktorar som bidreg til at unge vaksne med psykiske helsevanskar klarar å delta i vidaregåande skule. Å setje søkjelyset på unge vaksne med psykiske helsevanskar, og å undersøkje kva dei sjølv føler fremjar deltaking, kan i ein slik samanheng gi meir innsikt og kunnskap kring kva tiltak som skulesystemet og andre helse- og sosialinnstansar kan setje i verk for å hjelpe målgruppa.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1397 Prosjektstart: 03.09.2018 Prosjektslutt: 02.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche ten Velden Hegelstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering, dette er et studentprosjekt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i Rus og psykisk helsearbeid, Universitetet i Stavanger, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest