Generell forskningsbiobank


GeriDRUG

Prosjektbeskrivelse:

Formålet den generelle biobanken er å studere biomarkører relatert til legemiddelbehandling hos sykehjemspasienter > 65 år for å bedre diagnostikk, behandling og livskvalitet hos denne gruppen pasienter. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1415 Startdato for innsamling av materiale: 15.08.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Bettina Riedel
Finansieringskilder: Forskningsansvarlig institusjon


Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2018 REK vest
06.03.2019 REK vest