Forskningsprosjekt


Depot-spesifikke mRNA modifikasjoner i fettceller og fedme; betydning av mRNA modifikasjoner i humane fettceller for metabolske komplikasjoner til fedme.

Vitenskapelig tittel:
Depot-specific mRNA modifications and obesity; impact of mRNA modifications in human adipocytes on obesity related metabolic complications.

Prosjektbeskrivelse:
Økende forekomst av fedme er forbundet med økt risiko for sykdom og tidlig død. Det er videre kjent at intra-abdominalt fettvev øker risiko for metabolske komplikasjoner som f.eks. type 2 diabetes, insulinresistens. Hos mennesker er det tidligere beskrevet ulike genutrykk i fett-depoter intra-abdominelt og subkutant fettvev. Ved å undersøke fettceller fra ulike fettdepoter, vil vi i denne studien identifisere faktorer som bidrar til utvikling av metabolske komplikasjoner til fedme. Målsettingen med studien er å undersøke om forskjellige molekylære mekanismer bidrar til kliniske forskjeller i fettlagring. Siden RNA-modifikasjoner kan være fettdepot-spesifikke, er det viktig å etablere fettdepot-spesifikke genuttrykk. Vi vil undersøke m6Aseq og RNAseq i fettceller og forventer å finne spesifikke mønstre for ulike metabolske komplikasjoner til fedme. Informasjon om molekylære mekanismer skal knyttes til kliniske pasientopplysninger for best overføringsverdi til klinisk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1399 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.07.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Yvonne Böttcher
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Tverrfaglig behandling av sykelig overvekt
German Obesity Biomaterial Bank
Vestnorsk Forskningsbiobank for Overvekt
Behandlet i REK
DatoREK
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest
16.01.2019 REK vest