Forskningsprosjekt


Klinisk og radiologisk evaluering av pasienter 1- 3 år etter meniskrot - fiksering

Vitenskapelig tittel:
"Clinical and radiological evaluation of patients 1-3 years after meniscal root tear fixation"

Prosjektbeskrivelse:
Retrospektiv "case series" som kvalitetssikring av den kirurgiske behandling vi gir pasienter med skade i meniskenes bakre røtter. Teknikken som brukes er utviklet gjennom de siste årene, og det er relativt lite kunnskap om hvordan det går med denne pasientkategorien. Hensikten med denne studien er derfor å kontrollere hvilke kliniske resultater våre pasienter har oppnådd sammenlignet med de resultater som er rapportert i litteraturen, og om vi kan se at fikseringen av meniskroten som vi gjør ved operasjonen har tilhelet på MR undersøkelse. Pasienter over 18 år egnet for studien vil bli identifisert gjennom DIPS ved opr.koden som er brukt. Pasientene vil bli informert pr brev og tlf., og de som samtykker vil bli innkalt til MR-undersøkelse og poliklinisk konsultasjon hvor de fyller ut funksjonelle score-skjemaer; KOOS, Lysholm, Tegner. Vi planlegger også å ta røntgen undersøkelse av pasientene for å se etter tegn til artrose (slitasje) evaluert med Kellgren-Lawrens klassifisering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1375 Prosjektstart: 11.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingerid Baksaas Aasen
Forskningsansvarlig(e):  Martina Hansens Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av MHHForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst