Forskningsprosjekt


Betydningen av psykisk helse for vektnedgang/vektvedlikehold

Vitenskapelig tittel:
Erfaring av psykisk helse for vektnedgang og vektvedlikehold

Prosjektbeskrivelse:
Denne kvalitative studien retter sin interesse mot menneskers erfaringer av hvordan deres psykiske helse har sammenheng med vektnedgang og vedlikehold av vektnedgang i forbindelse med deltagelse ved en behandlingsklinikk, Evjeklinikken. Å holde på vekten er en kompleks prosess, og det er en rekke faktorer som påvirker vedlikehold eller tilbakefall. Ulike områder innen psykisk helse er en av disse faktorene. Psykisk helse tenkes i denne studien i relasjon til hvordan de har det som mennesker, sårbarhet og styrke, relasjoner til andre og til seg selv. Det kan også omhandle angst, skam og depresjon. Hensikten er å få utvidet kunnskap og forståelse for hvordan de erfarer at deres totale livssituasjon påvirker arbeidet med vektnedgang. Hensikten er å få dybdeforståelse for ulike påvirkningsfaktorer, som kan bidra til at virksomheter som tilbyr behandlingstilbud for vektnedgang gjennom livsstilsendring, får en økt forståelse for hva som er viktig å ta hensyn til i et behandlingsprogram.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1407 Prosjektstart: 01.05.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Venke Irene Ueland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Rus og psykisk helse, Nivå: Masterstudium
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2018 REK sør-øst