Forskningsprosjekt


Vitamin D og hjernefunksjoner - Del II

Vitenskapelig tittel:
The metabolism of Vitamin D in cerebrospinal fluid (CSF) in serum Vitamin D sufficiency and deficiency, its relationship to markers of neurodegeneration and -inflammation, and the role of genetic polymorphisms of the Vitamin D receptor in older persons with and without cognitive impairment

Prosjektbeskrivelse:
Lav D-vitamin er utbredt hos eldre. Det finnes D-vitaminreseptorer (dokkestasjoner) på alle kroppens celler, også i hjernen. Dyreforskning indikerer at D-vitamin er viktig for hjernens utvikling og kan ha en beskyttende effekt på dens funksjon ved å motvirke betennelses- eller andre nedbrytende prosesser. Resultatene av Del 1 i prosjekt "Vitamin D og hjernefunksjoner" (REK2016/888) tyder på at lav vitamin D kan være en selvstendig risikofaktor for svikt i oppmerksomhet og problemløsningsevne. Det er påvist to mutasjoner (varianter) i området like ved genet for Vitamin D-reseptor som øker risikoen for demens. Vi ønsker med denne studien å a) kartlegge forskjeller i serum-vitamin D-status samt i omsetningen av Vit.D i hjernevæsken, b) kartlegge forskjeller i mengden av betennelses- og nedbrytningsprodukter i hjernevæsken og c) utforske sammenhengen mellom disse funn og ev. risikomutasjoner på ovennevnte gen-streng både hos pasienter med kognitiv svikt og hos kognitivt friske eldre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1255 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Renate Pettersen
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektansvarlig har en 50/50% klinisk /forskerstilling og prosjektet finansieres inntil videre til 50% via LDS-medisinsk avdeling og til 50% ved forskningsinsituttet ved LDS, Unger-Vetlesen-instituttet (UVI), men det vil bli søkt om PhD-stipenidatmidler til Helse Sør-Øst i september 2018. UVI har sagt seg villig til å finansiere analysene i spinalvæsken. Evt. vil det bli søkt om ytterligere midler hos Nasjonalforeningen for Folkehelsen eller ev. andre instanser. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst